dario Nema komentara

Prilikom izvođenja radova anti-korozivne zaštite radi se po najvišim standardima zbog specifičnog plutajućeg krova koji se nalazi unutar spremnika, između nepomičnog i plutajućeg krova parni je prostor koji služi za prikupljanje isparavajučih sredstava a poseban naglasak je na koncentraciji para koje moraju biti u koncentraciji ispod donje granice eksplozivnosti.