• Ulica SR Njemačke 4, Zagreb, Hrvatska
  • +385 (0) 1 6605 333

Certifikacija

ISO 9001:2008

Najkvalitetniji

Poslodavac u RH

Lider u tehnologiji

Antikorozivne zaštite

Certifikati

Politika kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti

Sital d.o.o. je prepoznatljivo ime na području antikorozivne zaštite čeličnih konstrukcija u Republici Hrvatskoj.
Svoju budućnost vidimo u razvoju i proširenju ponude usluga antikorozivne zaštite, na lokacijama kupaca i u vlastitim pogonima, te u osvajanju međunarodnog tržišta.
Također, opredijeljeni smo za čist i zdrav okoliš. Vjerujemo da naš odnos prema okolišu doprinosi našoj konkurentnosti i dobrobiti naših kupaca, zaposlenih i cijeloj društvenoj zajednici
Uz stalno dokazivanje na svakom poslu, naš dosadašnji i budući razvoj zasnovan je na slijedećim načelima:
• Vođenje tvrtke na način koji osigurava neprekidni razvoj uz maksimalno korištenje vlastitih sredstava.
• Definiranje optimalnih kriterija za pripremu i provođenje antikorozivne zaštite u na osnovu vlastitih znanja i suradnje s dobavljačima boja i lakova te na osnovu njih provođenje stroge kontrole kvalitete.
• Praćenje razvoja i usvajanje novih postupaka antikorozivne zaštite uz ulaganje u suvremenu opremu, sredstva i osposobljavanje osoblja.
• Ocjenjivanje ekološke prihvatljivosti postupaka, sredstava i materijala za antikorozivnu zaštitu radi sprečavanja onečišćenje okoliša
• Poduzimanje mjera za smanjenje i otklanjanje rizika za nastajanje ozljeda na radu i profesionalnih bolesti
• Dosljedno ispunjavanje zakonskih i drugih zahtjeva iz područja zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu
• Neprekidno poboljšavanje učinkovitosti integriranog sustava upravljanja kvalitetom, okolišem, zdravljem i sigurnosti

Tomislav Brenčun

Direktor: Tomislav Brenčun.

Sustav upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008

sital-iso-9001-2008-hr

Veljača 2008.Sustav upravljanja kvalitetom EN ISO 9001:2008 od TÜV  NORD CERT  GmbH –   Izvođenje antikorozivne zaštite (pjeskarenje i  lakiranje  čeličnih konstrukcija)
U SITALU je svaki  zaposlenik odgovoran za kvalitetu vlastitog  rada zbog osiguranja kvalitete  rada cijelog poduzeća. Kontinuirano pratimo zadovoljstvo naših kupaca i  korisnika usluga  antikorozivne zaštite i njihova  zapažanja koristimo kod  poboljšanja kvaliteta  usluge. Primjenom najnovijih tehnologija antikorozivne zaštite, stalnim poboljšanjem  i razvojem novih, želimo ostvariti postavljene nam ciljeve.

Sustav upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 14001:2004

sital-iso-14001-2004-hr

Kolovoz 2008. – Sustav upravljanja zaštitom okoliša EN ISO 14001:2004 od TÜV NORD CERT GmbH – Izvođenje antikorozivne zaštite  (pjeskarenje i  lakiranje  čeličnih  konstrukcija)
SITAL d.o.o. obavlja  svoju djelatnost sa čvrstim opredjeljenjem za čist i zdrav  okoliš. Svojim  partnerima pružamo sigurne, pouzdane i odgovarajuće usluge uz punu  odgovornost za okoliš.  Nastojimo spriječiti zagađivanje okoliša, a kad je  otpad neizbježan  opredijeljeni smo za  njegovo recikliranje, obradu i  odlaganje na način koji osigurava najmanje  moguće neželjene  utjecaje na okoliš. Opredijeljeni smo za neprekidno poboljšavanje učinkovitosti sustava upravljanja okolišem. Ova politika obaveza je i odgovornost za sve zaposlene u SITAL d.o.o.

Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu BS OHSAS 18001:2007

sital-ohsas-18001-2007-hr

Srpanj 2013. – Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu BS OHSAS  18001:2007  od  TÜV NORD CERT GmbH – Izvođenje antikorozivne zaštite  (pjeskarenje i  lakiranje  čeličnih  konstrukcija)
SITAL d.o.o.  trajno vodi računa o najvažnijem segmentu u poduzeću – našim radnicima, te  smo odlučili uložiti sve svoje napore  kako bi našim radnicima konstantno omogućili sigurnu i  zdravu radnu okolinu. Svjesni da samo učinkovito upravljanje rizicima za zdravlje i sigurnost na  radu smanjuje moguće pojave ozljeda na radu kao i profesionalna oboljenja, a time u konačnici i moguće troškove poduzeća na račun raznih odšteta, uveli smo sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu OHSAS 18001.

Sustav upravljanja antikorozivnom zaštitom EN ISO 1090-2

Certifikat-EN-ISO-1090-2

Lipanj 2015. – Sustav upravljanja antikorozivnom zaštitom EN ISO 1090-2 od TÜV NORD CERT GmbH – Izvođenje antikorozivne zaštite (pjeskarenje, lakiranje, galvanizacija i metalizacija)

Sustav upravljanja antikorozivnom zaštitom EN ISO 1090-2

Sital-Potpisani-certifikati-odobrenje-hr

Rujan 2016. – Potvrda o odobrenju za dobavljača Sital d.o.o. da je odobren kao kvalificirani dobavljač od strane tvrtke Alstom Thermal Power. Podvrda se izdaje u znak priznanja sukladnosti s komercijalnim zahtjevima kvalifikacije Alstom Thermal Power i predanosti dobavljača dosljednom održavanju tih zahtjeva, povezanih visokih standarda i sukladnost sa svim relevantnim industrijskim standardima, zakonima i propisima koji se primjenjuju u državama upotrebe proizvoda.

Licenca G i H za izvođenje radova na toj skupini građevina

sital-doo-licenca-g-i-h-1str

Listopad 2012. – Uz navedene certifikate, od 26. Listopada 2012. godine posjedujemo i  Licencu G i H, odnosno Suglasnost za građenje građevina i skupine zahtjevnosti od strane  Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva i to: „Suglasnost za skupinu G  građevina i za izvođenje radova na toj  skupini  građevina“ izdanu od strane Ministarstva zaštite  okoliša, prostornog uređenja i  graditeljstva, kao i „Suglasnost za skupinu H.1 građevinskih konstrukcija za izvođenje  određenih pojedinih radova (armirano betonske, metalne, drvene i  zidane konstrukcije, njihova sanacija i ojačanje te antikorozijska zaštita s pripremom podloge)“, isto tako izdanu od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Povelja za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za mala poduzeća

Povelja Hrvatskog društva za kvalitetu Sital društvu 2012 godine

Studeni 2012. – Hrvatsko društvo za kvalitetu je Sitalu 09.11.2012. godine dodijelilo Povelju za poticanje i primjenu kvalitete u hrvatskom gospodarstvu za mala poduzeća
Osnova dugoročnog razvoja poduzeća SITAL d.o.o. jest preorijentacija poslovanja na proizvodne djelatnosti. Stalni tehnološki razvoj i praćenje trendova razvoja informatičke i proizvodne opreme zahtjeva i kontinuirano obnavljanje istih i integriranje novih tehnoloških dostignuća u poduzeće.

Top