dario Nema komentara

Spremnici za sirovu naftu, A-1520 i A-1522 kapaciteta svaki 80.000 m3, sa pripadajućom instalacijom je projekt na kojem imamo zadaću izvesti radove korozivne zaštite, od radioničkih radova do gotovosti i predaji završnih radova.
U ovom trenutku radovi KZ se izvode na komorama plutajućeg krova.