dario Nema komentara

Zagrebački transporti – prikolica 30 metara

Osim standardne antikorozivne zaštite čelične konstrukcije, uspješno se bavimo revitalizacijom i AKZ građevinskih strojeva i prikolica. Zadnjih par mjeseci obnovili smo desetak auto prikolica za Zagrebačke transporte, Schwarzmuller te dva miksera za beton.

dario Nema komentara

Hotelski kompleks Falkesteiner u Petrčanima

U proteklom tjednu smo radili u tehničkim stanicama te stanici za desalinizaciju morske vode hotelskog kompleksa Falkesteiner i to čišćenje h-profila, stupova, greda, nosača cijevi, te stopama bojlera kutnim brusilicama, odmaščivanje, prvi premaz HEMPADUR QUTRO i drugi premaz.
Započeli smo i sa izradom stopaq-a na stopama stupova. Na vanjskim stupovima balkona počeli smo sa iskopom rupa odnosno rezanjem pločica, te štemanjem udarnom bušilicom sloja ljepila i estriha, po potrebi betona da bi došli do stope stupa, izvršena je i proba sa stopaq-om.

dario Nema komentara

Terminal JANAF Omišalj – radovi korozivne zaštite na opremi i konstrukciji prije ugradnje

Tvrtka Sital d.o.o. na gradilištu Terminal JANAF Omišalj izvodi radove KZ na opremi i konstrukcijama, trenutno se radi priprema i aplikacija 1. premaza, prije ugradnje.

dario Nema komentara

AKZ zaštita komora plutajućeg krova na spemnicima 1520 i 1522 – terminal Omišalj

Prilikom izvođenja radova anti-korozivne zaštite radi se po najvišim standardima zbog specifičnog plutajućeg krova koji se nalazi unutar spremnika, između nepomičnog i plutajućeg krova parni je prostor koji služi za prikupljanje isparavajučih sredstava a poseban naglasak je na koncentraciji para koje moraju biti u koncentraciji ispod donje granice eksplozivnosti.

dario Nema komentara

Terminal JANAF Omišalj – Spremnici za sirovu naftu sa plutajućim krovom

Spremnici za sirovu naftu, A-1520 i A-1522 kapaciteta svaki 80.000 m3, sa pripadajućom instalacijom je projekt na kojem imamo zadaću izvesti radove korozivne zaštite, od radioničkih radova do gotovosti i predaji završnih radova.
U ovom trenutku radovi KZ se izvode na komorama plutajućeg krova.