Antikorozivna zaštita na spremnicima A-1514,
A-1516 i A-1518

U 7. mjesecu 2013. godine uspješno smo završili radove anitkorozivne zaštite i zaštiti spremnika za sirovu naftu (novogradnja) koji su svaki zapremine 80.000 m3 sa pripadajućim cijevovodima. Na radovima antikorozivne zaštite je sudjelovalo 115 djelatnika.

Antikorozivni radovi na platformi Labin 2

SITAL je radio na anrtikorozivnoj zaštiti prilikom remonta platforme, koji je završio u proljeće 2015. godine.
Platforma je zaštićena visokokvalitetnim premazima antikorozivne zaštite proizvođača tvrtke HEMPEL.

BAZEN SRC SVETICE

Radovi na sanaciji AKZ čelične konstrukcije

Muzejski primjerak lokomotive na Glavnom kolodvoru u Puli

SITAL je radio na anrtikorozivnoj zaštiti prilikom rekonstrukcije muzejskog primjerka lokomotive u Puli.

Vagoni serije TADS-Z

Vagoni serije TADS-Z za prijevoz umjetnog gnojiva (UREA) i žitarica