dario Nema komentara

Most Jakuševac ušao u novu fazu projekta.

dario Nema komentara

Obnova željezničkog mosta Jakuševac

Most preko rijeke Save u Jakuševcu, koji se još naziva željezničkim mostom Žitnjak ili mostom pokraj Mičevca, izgrađen je 1968. na kojem se trenutno obavlja sanacija, a koji je smješten nedaleko od odlagališta otpada Jakuševac. Sital d.o.o. radove na antikorozivnoj zaštiti počinje obavljati 4. travnja 2016. godine. Most je čelična konstrukcija za dvokolosiječnu prugu s 11 raspona i dužinom od 408,46 m.

 

dario Nema komentara

AKZ na terminalu Omišalj

23.2.2016. godine započeli smo sa pripremama AKZ na spremnicima A-1520 i A-1522 sa pripadajućim cjevovodima na terminalu Omišalj Jadranskog naftovoda.
Na projektu nastupamo kao podizvođač poduzeća Đuro Đaković – Industrijska rješenja d.o.o. iz Slavonskog Broda.